top of page

HEALY ANIMAL

Kotwica 1
0026 healy-set4.jpg
Animal-Bundle.jpg
Animal-Modul-3.jpg
Animal-Bundle.jpg

HealAdvisor Animal Bundle

Animal Kit incl. 3 months “Heal Advisor Animal Module” subscription cost

Zestaw dla zwierząt, w tym Koszt abonamentu „Heal Advisor Animal Module” przez 3 miesiące

This bundle contains the Animal Kit and the HealAdvisor Animal subscription: Using the monthly HealAdvisor Animal subscription, you can quickly find the appropriate Individualized Microcurrent Frequency (IMF) Healy programs to harmonize your animal’s Bioenergetic Field. Additionally, there are 12 special Healy IMF programs in the Animal program page. The subscription can be cancelled monthly; if not cancelled, it will be extended every month by one month. The subscription will be activated for the Healy serial number and the email account of the buyer.
The following is included in the Animal Kit:
3x Fastening button
2x Fastening belt – 50×400 mm
2x Conductive silicone pad with 2mm connector – 40×50 mm
1x Elastic strap – 32×1000 mm
2x Conductive sponge – 50×50 mm

Note: it does not contain a basic healy. If you do not have a device you need to purchase the cheapest healy GOLD only after receiving the device you can purchase the above pet applications in step two.

Ten pakiet zawiera zestaw Animal Kit i subskrypcję HealAdvisor Animal: Korzystając z miesięcznej subskrypcji HealAdvisor Animal, możesz szybko znaleźć odpowiednie programy Healy zindywidualizowaną częstotliwością mikroprądów (IMF), aby zharmonizować pole bioenergetyczne zwierzęcia. Ponadto na stronie programu Animal znajduje się 12 specjalnych programów Healy IMF. 

 

Subskrypcję można anulować co miesiąc; jeśli nie zostanie odwołany, będzie przedłużany co miesiąc o jeden miesiąc. 

Subskrypcja zostanie aktywowana dla numeru seryjnego Healy i konta e-mail kupującego.


W zestawie Animal Kit znajdują się:
3x guzik mocujący
2x pas mocujący - 50 × 400 mm
2x przewodząca podkładka silikonowa ze złączem 2 mm - 40 × 50 mm
1x pasek elastyczny - 32 × 1000 mm
2x gąbka przewodząca - 50 × 50 mm

Uwaga :nie zawiera urządzenia podstawowego healy .Jeśli nie posiadasz urządzenia musisz dokonać zakupu wystarczy najtańsza wesja np.healy GOLD dopiero po otrzymaniu urządzenia możesz nabyć w kroku drugim powyższe aplikacje dla zwierząt.

Animal-Modul-3.jpg

Notice: The content displayed by the HealAdvisor App does not constitute medical or, in case of use with pets or other animals, veterinary advice. Such advice can only be provided by a medical or veterinary professional. The Individualized Microcurrent Frequency Healy programs are intended solely for harmonization of the Bioenergetic Field. If your animal has or you suspect your animal may have a medical condition, or if your animal is under the care of a veterinarian, you should consult the animal’s veterinarian before following these recommendations. Any personal data you upload to the HealAdvisor Cloud is encrypted to protect your privacy.

Uwaga: Treści zawarte w aplikacji HealAdvisor App nie stanowią porady medycznej ani, w przypadku stosowania ze zwierzętami domowymi lub innymi zwierzętami, weterynaryjnej. Porady takie mogą być udzielane wyłącznie przez lekarza lub lekarza weterynarii. Indywidualne programy HealAdvisor Healy Microcurrent Frequency są przeznaczone wyłącznie do harmonizacji pola bioenergetycznego. Jeżeli u Twojego zwierzęcia występuje lub podejrzewasz, że może ono cierpieć na chorobę, lub jeżeli jest ono pod opieką lekarza weterynarii, przed zastosowaniem się do tych zaleceń należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Wszelkie dane osobowe przesyłane do HealAdvisor Cloud są szyfrowane w celu ochrony prywatności.

Access to information stay up to date

thank you for submitting

bottom of page